ŚWIDERSKA KULTURA

występująca u schyłku na obszarach Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy; w wykopaliskach m.in. krzemienne groty strzał o formie liści wierzby, rylce, skrobacze; nazwa od stanowiska w Świdrach Wielkich k. Warszawy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama