Reklama

TRZECIORZĘD

wczesny okres kenozoiku; trwał od ok. 65 do ok. 1,8 mln lat temu; epoki: paleocen, eocen, oligocen, miocen, pliocen; charakteryzował się nasileniem orogenezy alpejskiej i powstaniem skał piaszczysto-ilastych, wapieni, gipsów, soli kamiennej i potasowo-magnezowej, węgla brunatnego i siarki; florę stanowiły rośliny okrytozalążkowe, gat. obecnie wymarłe, roślinność podzwrotnikowo-umiarkowana, szuwary, torfowiska; fauna wzbogaciła się o wiele gat. ssaków, ptaki osiągnęły zróżnicowanie porównywalne z dzisiejszym, w morzach rozwijały się otwornice (numility), małże, ślimaki, koralowce rafotwórcze oraz ryby (podobne do współczesnych); zlikwidowany w nowym podziale geochronologicznym, składajace się nań epoki włączono do paleogenu i neogenu.

Reklama

Powiązane hasła:

TIBESTI, LARAMIJSKA FAZA OROGENICZNA, ALPY, PARYSKI BASEN, TEKTONIKA, MEZOPITEK, KARPATY, PLIOCEN, ATLANTYCKI OCEAN, WĘGLE KOPALNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama