ASFALT

(geol.)

skała osadowa, produkt wietrzenia ropy naft.; krucha masa bitumiczna barwy czarnej lub brunatnej; mięknie w temp. 20-50°C, temp. topn. 50-60°C; pod względem chemicznym składa się gł. z wielocząsteczkowych bituminów powstałych w wyniku utraty składników lotnych.

Reklama

Powiązane hasła:

LEPIK, BITUMINY, OSADOWE SKAŁY, ROPA NAFTOWA, AMERYKA POŁUDNIOWA, ELEKTROIZOLACYJNE MATERIAŁY, PAK, BIOLITY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama