Reklama

ADYGEJA

Adyge

republika federacyjna w eur. części Rosji, w Kraju Krasnodarskim, na Przedkaukaziu i w Wielkim Kaukazie, granicząca z Gruzją; pow. 7,6 tys. km2; 449 tys. mieszk. (1994), gł. Rosjanie i Adygejczycy, niegdyś zw. Czerkiesami; stol. Majkop; powierzchnia na płn. równinna, na płd. przedgórza kaukaskie i góry (do 3238 m); klimat umiarkowany, ciepły, kontynentalny; gł. rzeki: Kubań, Łaba, Bieła; Krasnodarski Zbiornik Wodny; na urodzajnych czarnoziemach uprawa zbóż, słonecznika, buraków cukrowych, roślin oleistych, tytoniu, sadownictwo, hodowla bydła, trzody chlewnej, pszczelarstwo; wydobycie gazu ziemnego, przem. spoż. i masz. W starożytności tereny zasiedlone przez Meotów i Kerketów, od XIII w. w posiadaniu Złotej Ordy, potem walki z chanami krymskimi i Turcją, zakończone oddaniem się pod opiekę ros. i przyłączeniem do Rosji; od 1922 Czerkieski Obwód Autonomiczny Rosyjskiej FSRR, od 1928 Adygejski, od 1991 obecny status.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama