Reklama

AKSUM

miasto w płn. Etiopii, na Wyż. Abisyńskiej; 20 tys. mieszk. (1995); ośr. turystyki i rzemiosła art.; zał. w V w. p.n.e.; I-IX w. stol. pierwszego etiopskiego państwa Aksum, po jego upadku miasto koronacyjne królów etiopskich i ośr. rel. Kościoła koptyjskiego; w XVI w. zniszczone przez muzułmanów, utraciło znaczenie; ruiny zabudowań pałacowych z I-V w.; wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kult. i Przyrody UNESCO.

Reklama

pierwsze państwo na terenach dzisiejszej Etiopii; stol. w A.; istniało I-VIII/IX w., w IV w. schrystianizowane; utrzymywało żywe kontakty z państwami Płw. Arabskiego, od końca VI w. traciło na znaczeniu.

Powiązane hasła:

SUDAN, ETIOPSKA SZTUKA, ETIOPIA, TIGRE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama