FAJUM

Al-Fayyum

oaza w zapadlisku tektonicznym na płn.-wsch. skraju Pustyni Libijskiej, w Egipcie; pow. ok. 1,8 tys. km; nawadniana wodami Nilu doprowadzanymi kanałem Jusufa; 1,7 mln mieszk. (1990); waćny region roln.; uprawa bawełny, tytoniu, zbóć, trzciny cukrowej, owoców cytrusowych; hodowla ryb w słonym jez. Karun (45 m p.p.m.); złoża rud żelaza i węgla. Teren zaludniony gęsto już w XX w. p.n.e.; w okresie XII dynastii rozkwit roln. i kult. w wyniku wybudowania kanałów nawadniających; IV-I w. p.n.e. ponowny rozkwit za panowania Ptolemeuszów; IV-VI w. n.e. pochłonięta przez pustynię po zaniedbaniu kanałów nawadniających, odzyskana po ich renowacji. Piramidy władców XII dynastii: Senusereta II w El Lahun i Amenemhata III w Hawarze z ruinami świątyni grobowej będącej prawdopodobnie częścią słynnego Labiryntu (budowli opisywanej przez staroż. podróżników gr.); ruiny osiedli mieszkaniowych (III w. p.n.e.); w m. F. fragmenty staroż. Crocodilopolis; na terenie oazy F. odkryto liczne gr. i egip. papirusy (III w. p.n.e. - IV w. n.e.; tzw. archiwum Zenona) oraz portrety fajumskie.

Reklama

miasto w płn. Egipcie, na płd. od Kairu, w oazie F., nad kanałem Jusufa; 277 tys. mieszk. (1991); centrum adm.-handl. muhafazy F.; zakłady przem. bawełnianego, tytoniowego, skórzanego, cukrowniczego, rybnego. Ślady osadnictwa sprzed 40 tys. lat; w staroż. egipskie m. Szedet; za dynastii Ptolemeuszów (305-30 p.n.e.) zw. Crocodilopolis ku czci patrona F., boga Sobka z głową krokodyla; z fragmentami świątyni Sobka.

miejscowość w woj. wielkopolskim, powiat kaliski.

Powiązane hasła:

AMENEMHAT III, SOBEK, AL-FAYYUM, FAJUMSKIE PORTRETY, ENKAUSTYKA, KAHUN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama