Reklama

NEOGEA

kraina neotropikalna

kraina zoogeograficzna; zajmuje Amerykę Płd. i Środkową, aż do środkowego Meksyku, oraz Antyle; ze względu na dużą pow. i różnorodność biotopów (wilgotny las tropikalny, stepy, pustynie, półpustynie) królestwo to posiada b. bogatą faunę, która pomimo to ma charakter wybitnie jednolity i różni się od świata zwierzęcego innych krain zoogeograficznych; szczególnie bogaty jest świat ptaków, gadów, owadów; ssaków jest stosunkowo mało, niektórych grup brak zupełnie; wiele gat. endemicznych; ze ssaków charakterystyczna jest obecność 2 rodzin torbaczy (dydelfowatych i zbójników), szczerbaków (leniwców, mrówkojadów i pancerników), jak również wielu gryzoni, np. kapibary (największy gryzoń - do 1,3 m dł.), świnki morskie, szynszyle; liczne nietoperze, małpy szerokonose; fauna ptaków (awifauna) najbogatsza na świecie - liczy 67 rodzin, np. nandu, skrzydłoszpony, kolibry, kusaki, gorzyki, papugi; z gadów: aligatory, legwany, żółwie, liczne węże (np. boa, anakonda); spośród ryb: węgorz elektryczny, niebezpieczne piranie oraz ryba dwudyszna, zw. prapłaźcem; ze zwierząt bezkręgowych bogactwem form wyróżniają się owady: motyle i chrząszcze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama