Reklama

SANDOMIERSKA KOTLINA

północna część Podkarpacia; mające kształt trójkąta obniżenie tektoniczne między brzegiem Karpat, Wyż. Środkowomałopolską i Wyż. Wschodniomałopolską; pow. ok. 14,5 tys. km2; wys. 150-250 m; płaskie doliny rzeczne (Wisła, Raba, Dunajec, Wisłoka, San); bogate złoża siarki rodzimej, także gazu ziemnego i ropy naftowej; obszary leśne puszcz: Niepołomickiej, Solskiej, Sandomierskiej; uprawy rolne.

Reklama

Powiązane hasła:

NADWIŚLAŃSKA NIZINA, WISŁOKA, WISŁOK, LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO, DUNAJEC, PODKARPACIE, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. KLIMAT, MAŁOPOLSKA, TARNOGRODZKI PŁASKOWYŻ, USZWICA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama