Reklama

SAMARIA

hebrajskie Szomeron, gr. Sebaste

w starożytności stol. państwa Izrael; pozostałości zachowane w pobliżu msc. Asar Sabastijja w Jordanii (na płn. zach. od Nablus); zał. ok. 880 p.n.e.; 721 p.n.e. zdobyta i zburzona przez Sargona II (część ludności przesiedlono do Asyrii); po odbudowaniu gł. ośrodek Samarytan i siedziba władcy prowincji S.; 108 p.n.e. powtórnie zniszczona; 27 p.n.e. odbudowana jako Sebaste; jeden z gł. ośrodków kultury gr.-rzym. w Palestynie. W wyniku prac wykopaliskowych odsłonięto fortyfikacje i resztki pałacu królewskiego (IX-VIII w. p.n.e.) z licznymi płaskorzeźbami z kości słoniowej, fragmenty ceramiki, ostraka z IX w. (jedne z najstarszych zabytków pisma hebrajskiego).

Reklama

Powiązane hasła:

PALESTYNA, SZYMON MAG, ZACHODNI BRZEG JORDANU, IZRAELA SZTUKA, SEBASTE, SZOMERON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama