TWER

1931-90 Kalinin

miasto obwodowe w środk. części Rosji eur. (na płn. od Moskwy), przy ujściu rz. Twercy do Wołgi; port rzeczny; zał. w początku XII w., 1139 wzmiankowany jako gród obronny i ośr. rzemiosła, od 1209 wchodził w skład Księstwa Włodzimiersko-Suzdalskiego; 1246-1485 stol. samodzielnego księstwa, od XIV w. rywalizował z Moskwą o zwierzchnictwo nad Rusią; 1485 podbity przez Iwana III i włączony do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego; od 1775 stol. guberni, centrum handlu zbożem, bydłem i skórami; w XIX w. rozwój przem. włókienniczego i metalowego; od 1934 stol. obwodu; podczas II woj. świat. miejsce kaźni pol. jeńców przywiezionych przez NKWD z Ostaszkowa, pogrzebanych następnie w Miednoje; X-XII 1941 okupowany przez Niemców, poważnie zniszczony; 1945 miejsce uwięzienia przywódców pol. podziemia, d-ców AK aresztowanych podczas akcji ; 380 tys. mieszk. (2003); przem. maszynowy, środków transportu, materiałów bud., włókienniczy, chem., poligraficzny, spoż.; uniw. i kilka szkół wyższych; muzea, galerie sztuki; zachowana cerkiew Biełoj Troicy z XVI w., kreml z katedrą z końca XVII w., plac Fontann z zespołem budowli klasycystycznych z 2. poł. XVIII w., pałac Katarzyny II z przełomu XVIII i XIX w., magistrat, dom Stow. Szlachty z salą kolumnową, seminarium duchowne i zabudowa mieszkalna na nadbrzeżu Wołgi z XIX w.

Reklama

Powiązane hasła:

ZBRODNIE SOWIECKIE W POLSCE, WOŁGA, KALININ, OSTASZKÓW, OBOZY JEŃCÓW POLSKICH W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama