ARKTYCZNE MORZE

Ocean Arktyczny, Ocean Lodowaty Północny

uważany na ogół za płn. część Atlantyku akwen obejmujący wody okołobiegunowe na półkuli płn.; rozciąga się między Eurazją a Ameryką Północną; pow. ok. 14 mln km2, głęb. do 5527 m; w jego skład wchodzą morza: Baffina, Barentsa, Beauforta, Czukockie, Grenlandzkie, Karskie, Łaptiewów, Norweskie, Wschodniosyberyjskie z odgałęzieniami i zatokami; liczne wyspy zajmujące łącznie pow. 3807 tys. km2 (m.in. Grenlandia, Nowa Ziemia, Ziemia Baffina, Spitsbergen, Wyspa Ellesmere'a, Wiktorii, Banksa, Księcia Walii); dno na znacznym obszarze na małej głębokości (szelf do 200 m), w środkowej części baseny (Nansena, Amundsena, Makarowa, Kanadyjski), rozdzielone grzbietami; temp. wód powierzchniowych zimą od -1,7°C w części środk., do 7°C na M. Norweskim, latem analogicznie od -1°C do 12°C, co przy nieznacznym zasoleniu wód arktycznych (zasilanych obficie słodką wodą przez wielkie rzeki Syberii i Kanady: Ob, Jenisiej, Lenę, Indygirkę, Kołymę, Mackenzie) powoduje powstawanie ogromnych pól lodowych (pak polarny), grubości 4,5 m oraz wysp lodowych o pow. do 1000 km2; pokrywa lodowa zalega w zimie na obszarze 11 mln km2, latem 8 mln km2; góry lodowe są najliczniejsze koło Grenlandii i Nowej Fundlandii; wolna od lodu strefa przybrzeżna Syberii i Alaski przez kilka miesięcy w roku może być wykorzystywana do żeglugi i rybołówstwa; gł. porty: Murmańsk, Archangielsk, Narwik, Barrow, Churchill, Nuuk (Grenlandia).

Reklama

Powiązane hasła:

PÓŁNOCNY OCEAN LODOWATY, OCEAN, , ŁAPTIEWÓW MORZE, ŁAPTIEW, DEVON, SYBERIA, AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA, OCEAN LODOWATY PÓŁNOCNY, ŁOMNIEWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama