BIAŁOSTOCKA WYSOCZYZNA

wschodnia część Niz. Południowopodlaskiej, między Kotliną Biebrzańską, Doliną Górnej Narwi i Wzgórzami Sokólskimi; wys. do 214 m; przecięta szerokimi dolinami Supraśli i Brzóski; falista, urozmaicona wałami moren czołowych i kemami (pagórkami o płaskich szczytach); na obszarze B.W. kompleksy leśne puszczy Knyszyńskiej; pod Knyszynem duże płytkie jez. Zygmunta Augusta (sztucznie spiętrzone w XVII w.); gł. ośr. miejski - Białystok.

Reklama

Powiązane hasła:

SUPRAŚL, BIAŁYSTOK, WASILKÓW, SUPRAŚL, CZARNA BIAŁOSTOCKA, MOŃKI, PODLASKA NIZINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama