NADKASPIJSKA NIZINA

region geograficzny na płn. wybrzeżu M. Kaspijskiego, w dorzeczu Wołgi, Uralu, Emby i Tereku, obejmujący pogranicze Rosji i Kazachstanu; pod względem geologicznym zapadlisko tektoniczne wypełnione grubą warstwą osadów paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych; pow. ok. 200 tys. km2; ukształtowanie równinne, faliste, opada ku morzu, przy którym osiąga poziom depresji (do 56 m p.p.m.); na płn. i zach. obramowane Wyż. Nadwołżańską, wzgórzami Jergeni i Wielkiego Syrtu; klimat umiarkowany, ciepły, kontynentalny, suchy lub wybitnie suchy; średnia temp. stycznia -14oC w głębi niziny, do -8oC na wybrzeżu, lipca 22-23oC; średni roczny opad poniżej 250 mm; obejmuje rozległą deltę Wołgi; liczne jeziora, słodkowodne (Sarna, Itmurynkol, Załtyr) i słone (Baskunczak, Arałsor, Indier, Szałkar, Elton); roślinność półpustynna, słonorośle, pastwiska; w deltach rzek rozwinięte sadownictwo i warzywnictwo, zwł. uprawa arbuzów; w dorzeczu Emby bogate złoża ropy naft. i gazu ziemnego; nadto sól kamienna; gł. miasta: Astrachań, Atyrau, Gurjew.

Reklama

Powiązane hasła:

KAUKAZ, WIELKI SYRT, ASTRACHAŃ, STAWROPOLSKI KRAJ, EMBAŃSKIE ZAGŁĘBIE NAFTOWE, BASKUNCZAK, ELTON, KAŁMUCKA REPUBLIKA FEDERACYJNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama