POŁUDNIOWOWIELKOPOLSKA NIZINA

fragment Nizin Środkowopolskich; usytuowana między Pojezierzem Leszczyńskim a Pojezierzem Wielkopolskim od płn. a Wałem Trzebnickim i Wyżyną Małopolską od płd.; obejmuje dorzecza Warty i częściowo środk. Odry z rzekami Wartą i Prosną; gł. miasta: Pabianice, Kalisz.

Reklama

Powiązane hasła:

WIELKOPOLSKA NIZINA, ŚRODKOWOPOLSKIE NIZINY, ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO, KALISKA WYSOCZYZNA, TURECKIE WZGÓRZA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama