WIEDEŃSKA KOTLINA

Wiener Becken

zapadlisko tektoniczne w Austrii płn.-wsch. między Alpami i Karpatami (nad środk. Dunajem); ważny region przemysłowo-rolniczy; wydobycie gazu ziemnego, ropy naft.; na obrzeżu wiele źródeł mineralnych; gł. m. - Wiedeń.

Reklama

Powiązane hasła:

AUSTRIA DOLNA, WIEDEŃ, LITAWA, WIENER BECKEN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama