WALCZAK

Wojciech (1916-84)

geograf i geomorfolog, prof. Uniw. Wrocławskiego; prace dotyczące geomorfologii krasu i czwartorzędu, geografii regionalnej i historii odkryć geograficznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama