CHOREZMIJSKA LUDOWA REPUBLIKA RADZIECKA

państwo w Azji Środ. utworzone 1920-24 w wyniku wywołanego przez komunistów powstania ludowego w chanacie chiwańskim, obalenia chana i wprowadzenia władzy radzieckiej; obejmowała tereny na lewym brzegu dolnej Amu-darii i część pustyni Kara-kum; 1924 podzielona między Turkmeńską a Uzbecką SSR (od 1990 Turkmenia i Uzbekistan).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama