TRYPOLISU HRABSTWO

państewko krzyżowców zał. 1098 (po I wyprawie krzyżowej) przez Rajmunda z Saint-Gilles (Rajmund IV) na terytorium ob. Libanu; gł. ośr. Trypolis; 1289 zajęte przez egip. Mameluków.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama