POMORSKIE POJEZIERZE

nazwa obejmująca wszystkie Pojezierza Południowobałtyckie usytuowane między Odrą a Pasłęką; P.P. dzieli się na Zachodniopomorskie, Południowopomorskie i Wschodniopomorskie.

Reklama

Powiązane hasła:

GWDA, NIŻ POLSKI, POJEZIERZE, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. WODY, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI, STREFA CISZY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama