ARAKS

staroż. Arakses

rzeka na Zakaukaziu, gł. prawy dopływ Kury; na znacznych odcinkach wyznacza granicę między Armenią i Azerbejdżanem, w dolnym biegu - Turcją a Iranem; dł. 1072 km; pow. dorzecza 102 tys. km2; źródła w Turcji (Wyż. Armeńska), na Równinie Ararackiej rozlewa się tworząc odnogi, w dolnym biegu obwałowana przepływa Niz. Kurańską; gł. dopływy: Achurian, Razdan, Arpa, Worotan, Kotur; wykorzystywana do nawadniania upraw bawełny i do celów energetycznych.

Reklama

Powiązane hasła:

ACHURIAN, KARS, ARAKSES, ARMEŃSKA WYŻYNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama