Reklama

ASUAŃSKA TAMA

wybudowana 1960-70 na Nilu z pomocą ZSRR wielka zapora wodna i hydrowęzeł; usytuowana w pobliżu Asuanu, powyżej I katarakty; dł. zapory 3600 m, wys. 111 m; spiętrza wody Nilu, tworząc Jez. Nasera o pow. 5860 km2 (dł. 500 km) i pojemności 168,9 km3; zbiornik wykorzystywany dla potrzeb energetycznych (elektrownia wodna o łącznej mocy 2100 MW); zapobiega katastrofalnym powodziom, umożliwia całoroczną żeglugę na Nilu po granicę z Sudanem; pozwoliła zwiększyć areał upraw; w toku funkcjonowania ujawniły się też nie przewidziane, szkodliwe skutki uboczne (klimatyczne, biologiczne, w zakresie stosunków wodnych, zwł. zubożenie gleb w dolinie Nilu poniżej T.A. oraz cofanie się delty rzeki); w trakcie budowy, dzięki międzynar. akcji, przeniesiono ponad poziom spiętrzenia najcenniejsze zabytki staroegipskie, m.in. świątynie Abu Simbel, Izydy z wyspy File, Kalabscha.

Reklama

Powiązane hasła:

EGIPT, ASUAN, DABOD, ABU SIMBEL

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama