DNIEPR-BUG KANAŁ

dawn. Kanał Królewski

kanał żeglowny na Białorusi; łączy Dniepr przez Pinę (dopływ Prypeci) z Wisłą (przez Muchawiec, dopływ Bugu); dł. 196 km; wybudowany 1775-1848; zniszczony w czasie II woj. świat., później odbudowany; spławiało się tą drogą głównie drewno i materiały budowlane; ob. małe znaczenie gospodarcze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama