EKOSFERA

strefa wokół planety, w której warunki fiz. i chem. umożliwiają życie i rozwój organizmów; termin wprowadzony 1956 przez H. Strugholda; zgodnie z założeniem jego teorii temperatura e. powinna być zawarta między -70 a +800C, konieczna też jest obecność ciekłej wody oraz tlenu nie związanego; współczesne badania poszerzyły konieczne warunki zaistnienia e. o naturalną osłonę przed promieniowaniem elektromagnetycznym i korpuskularnym, przy czym warunek ten może nie mieć zasadniczego znaczenia w wypadku występowania organizmów żywych pod pow. gruntu; nie jest rozstrzygnięte, czy istnieją we Wszechświecie- poza Ziemią- planety, które posiadałyby ekosferę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama