BLAKE William

(1757-1827)

angielski poeta i rysownik; prekursor romantyzmu, autor mistycznych poezji symbolicznych, które sam ilustrował; w poematach tworzących zbiór Prophetic Books (m.in. Tiriel, Visions of the Daughters of Albion) przedstawił własny mit o powstaniu i dziejach świata; w innych dziełach akcentował znaczenie wyobraźni pozwalającej zachować wolność, w przeciwieństwie do intelektu, który ją ogranicza; jako grafik wynalazł technikę graficzną "druku iluminowanego", tworzył akwarele, tempery i monotypie; doceniony dopiero przez romantyków, później przez prerafaelitów, dziś uważany za jednego z wybitniejszych twórców swych czasów; do największych jego dzieł zalicza się The First Book of Urizen, Milton, Jerusalem oraz ilustracje do Boskiej Komedii Dantego, Biblii, utworów E. Yunga, Chaucera, Miltona i utworów własnych.

Reklama

Powiązane hasła:

SOHO, YEATS, TATE GALLERY, ROMANTYZMU SZTUKA, PALMER, SECESJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama