FEININGER Lyonel

(1871-1956)

Reklama

malarz i grafik amerykański niemieckiego pochodzenia; 1887 przyjechał z rodzicami do Niemiec, studiował w Hamburgu, Berlinie i Paryżu; początkowo pracował jako ilustrator czasopism niem. i amer.; związany z Der Blaue Reiter, wykładowca w Bauhausie w Weimarze (1919-24); malował obrazy, w których łączył kubizującą formę z ekspresjonistyczno-romantyczną wizją świata, przedstawiał stylizowane fantastyczno-kubistyczne widoki architektury (Most III) i pejzaże (Pejzaż morski); jego drzeworyt Katedry socjalizmu był manifestem założycielskim Bauhausu. 1937 uznany w Niemczech za artystę zdegenerowanego, powrócił do Nowego Jorku.

Powiązane hasła:

ÉCOLE DE PARIS, KANDINSKY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama