CERAMIKI WSTĘGOWEJ RYTEJ KULTURA

(archeol.) najstarsza kultura neolityczna w środk. Europie, rozwijająca się od 5600/5400 p.n.e. do przełomu VI i V tysiąclecia p.n.e. na terenie zach. Węgier, Dolnej Austrii, Moraw, Czech, płd. i środk. Polski, płd. i środk. Niemiec, w późnej fazie także we wsch. części Francji i na zach. Ukrainie; ludność zajmowała się rolnictwem i hodowlą, zamieszkiwała niewielkie osiedla; nazwa od sposobu zdobienia naczyń glinianych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama