Reklama

GORBACZOW

Michaił S. (ur. 1931)

Reklama

polityk rosyjski; inżynier rolnictwa; początkowo działacz KPZR; od 1970 sekretarz w Kraju Stawropolskim; od 1978 sekretarz KC KPZR ds. rolnictwa; od 1979 członek Biura Politycznego; III 1985 po śmierci K. Czernienki wybrany najmłodszym w historii ZSRR sekretarzem generalnym KPZR; opowiedział się za demokratycznymi przemianami kraju pod hasłami (przebudowy) i "głasnosti" (jawności życia publicznego), co wbrew jego zamiarom doprowadziło do demontażu ZSRR; unormował stosunki z Chinami; 1988 zakończył rosyjską interwencję w Afganistanie; przyzwolił na przemiany społ.-polit. w krajach Europy Wschodniej i republikach nadbałtyckich, co zaowocowało m.in. zburzeniem muru berlińskiego i zjednoczeniem Niemiec oraz rozwiązaniem Paktu Warszawskiego; zredukował wydatki na zbrojenia; żywiołowe tempo przemian sprawiło, że władza zaczęła mu się wymykać z rąk; po próbie przewrotu komunistycznego (VII/VIII 1991 pucz Janajewa), w którym jego rola nie była do końca jasna, XII 1991 zmuszony do dymisji wskutek rozwiązania ZSRR i przekształcenia we Wspólnotę Niepodległych Państw; laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1990.

Powiązane hasła:

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH, WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW, SOLIDARNOŚĆ, ŁUKASZENKA, JELCYN, , PRIMAKOW, PIERESTROJKA, POLSKA. PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama