DMOCHOWSKI Franciszek Ksawery

(1762-1808)

poeta, krytyk literacki, tłumacz, działacz polityczny, do 1799 ksiądz kat.; nauczyciel szkół pijarskich; sekretarz H. Kołłątaja od 1791, współpracownik Kuźnicy Kołłątajowskiej; w czasie powstania 1794, kierował Wydziałem Instrukcji w Radzie Najwyższej Narodowej; redaktor "Gazety Rządowej", oficjalnego pisma powstańczego; po 1794 na emigracji w Paryżu przewodził Deputacji Polskiej; po powrocie do kraju sekretarz W-wskiego Tow. Przyjaciół Nauk; 1799 przeszedł na protestantyzm; zajmował się wydaniem dzieł I. Krasickiego i F. Karpińskiego; redagował "Nowy Pamiętnik Warszawski" (opublikował ok. 20 tomów); autor Sztuki rymotwórczej, wzorowanej na L'art poétique N. Boileau, zawierającej założenia klasycyzmu franc., wzbogacone o elementy estetyki sentymentalnej; tłumacz lit. starożytnej - Homera (Iliada), Wergilego (Eneida), Horacego, Lukiana, a także E. Younga i J. Miltona.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. LITERATURA. OŚWIECENIE, POLSKA. LITERATURA. OŚWIECENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama