AUSTRIACKI ZABÓR

Reklama

ziemie polskie zagarnięte przez Austrię podczas rozbiorów; 1772 w I rozbiorze Austria zajęła część woj. krakowskiego i sandomierskiego, woj. ruskie i część bełskiego oraz skrawki woj. wołyńskiego, podolskiego, lubelskiego, Ziemi Chełmińskiej oraz przedmieścia Krakowa i Kazimierza; ziemie nazwano Królestwem Galicji i Lodomerii; w II rozbiorze Austria nie uczestniczyła; 1795 w III rozbiorze zajęła ziemie między Pilicą a Bugiem (Nowa Galicja), które chwilowo podczas wojen napoleońskich uzyskały niepodległość, a potem przez krótki okres należały do Rosji; 1846 do Austrii wcielono także Rzeczpospolitą Krakowską; A.Z. istniał do 1918.

Powiązane hasła:

PLAN PUŁAWSKI, CENTRALIZACJA LWOWSKA, ZARZEWIE, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, KRIEG VON HOCHFELDEN, ZWIĄZEK LUDOWO-NARODOWY, CZCHÓW, DEKRET UWŁASZCZENIOWY, WSPÓLNOTY GRUNTOWE, IWANO-FRANKOWSK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama