Reklama

DERWISZ

(z perskiego darvish = biedak, żebrak) w krajach muzułmańskich członek jednego z licznych bractw religijnych, różniących się obyczajami, ale zawsze odwołujących się do sufizmu (kierunek mistyczny w islamie); d. stosowali różne techniki ascetyczne dla osiągnięcia stanu ekstazy mistycznej; gł. praktyką był zikr (dhikr), polegający na skorelowanym z oddechem i ruchami ciała wymawianiem imion Allaha, oraz taniec transowy uprawiany w bractwie maulawija (gł. w Turcji).

Reklama

Powiązane hasła:

JUNUS EMRE, KARAMAN, TEKKE, SEYHI, TURECKA MUZYKA, EUPATORIA, SA'DI, MEWLEWICI, DŻALAL AD-DIN RUMI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama