Reklama

GENERALNA GUBERNIA

GG, Generalgouvernement, Generalne Gubernatorstwo

struktura administracyjna ustanowiona przez niem. władze okupacyjne 26 X 1939 na części ziem pol. nie włączonych do III Rzeszy; obejmowała ona woj. kieleckie, krakowskie, lubelskie, część łódzkiego i w-wskiego; w VIII 1941 dołączono tereny woj. lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego; GG dzieliła się na dystrykty; generalny gubernator, Hans Frank, rezydował w Krakowie. Utworzenie GG było częścią realizacji polityki hitlerowskiej w Europie Wschodniej; tereny te miały stanowić zaplecze rolnicze, surowcowe i źródło taniej siły roboczej dla III Rzeszy; w zajętych przez okupanta fabrykach produkcję przestawiono na cele wojenne, rolnicy zostali obłożeni przymusowymi, wysokimi kontyngentami, zlikwidowano całą pol. strukturę administracyjną, naukową i kulturalną, zbiory dzieł sztuki wywożono do Niemiec lub niszczono. Na terenach GG prowadzono intensywną akcję eksterminacyjną ludności miejscowej (niskie racje żywnościowe, wywózki do Niemiec na przymusowe roboty, masowe przesiedlenia i wysiedlenia Polaków, zbiorowe egzekucje); szczególnie okrutnie traktowano zamieszkałych na terenie GG Żydów, dla których utworzono getta; 1942-44 zostały one zlikwidowane, a ich mieszkańców w większości wymordowano. W realizacji swoich celów władze GG stosowały bezwzględny terror, posługując się aparatem policji, SS i Wehrmachtu. GG była terenem aktywnej działalności zorganizowanego zbrojnego ruchu oporu oraz akcji podejmowanych przez organizacje cywilne (sabotaż, akcje plakatowe, forma strajku polegająca na powolnym wykonywaniu pracy). GG została 1944-45 wyzwolona przez Armię Czerwoną i oddziały Wojska Polskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

WALKA PARTYZANCKA NA ZIEMIACH POLSKICH 1939-45, NOWY TOMYŚL, KRÜGER, GENERALNE GUBERNATORSTWO, LWÓW, NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ NARODOWY, FRANK Hans, OKUPACJA NIEMIECKA W POLSCE 1939-45, ZWIĄZEK CZYNU ZBROJNEGO, ORGANIZACJA PRZESTĘPCZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama