ARTUSA DWÓR

Reklama

reprezentacyjny budynek patrycjatu miejskiego, w którym odbywały się zebrania członków cechu lub korporacji, poświęcone m.in. kultywowaniu średniowiecznych tradycji rycerskich; nazwa od legendy o królu Arturze (Artusie); pierwsze d. A. powstały w Anglii w XIII w., potem rozpowszechniły się w krajach nadbałtyckich; w Polsce przykładem Dwór Artusa w Gdańsku z 2. poł. XIV w., przebudowany w XV w. oraz 1552 i 1616; posiada renesansową attykę, portal z popiersiami Zygmunta III Wazy i królewicza Władysława; spalony 1945, zrekonstruowany 1946-57.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama