FOTOGRAMETRIA

metoda pomiaru terenu oraz odtwarzania jego kształtu i położenia obiektów za pomocą zdjęć fotograficznych sporządzanych naziemnie lub z samolotów bądź satelitów; wykorzystywana w geodezji do sporządzania map, w architekturze, konserwacji zabytków i archeologii.

Reklama

Powiązane hasła:

TERROFOTOGRAMETRIA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, FOTOMAPA, FOTOGRAFIA SATELITARNA, GEOLOGICZNE ZDJĘCIE, PIASECKI, KARTOGRAFIA, WEIGEL, LOTNICTWO GOSPODARCZE, LAUSSEDAT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama