Reklama

PLEJADA

grupa 7 franc. poetów z XVI w. skupionych wokół P. de Ronsarda: J. du Bellay, J.A. de Baf, R. Belleau, J. Dorat, É. Jodelle, P. de Thyard; ich teorie i utwory dały początek nowożytnej poezji franc.; program du Bellaya (1549) bronił języka narodowego, propagował takie gat. klasyczne, jak elegia, hymn, oda i wł. sonet w miejsce niektórych średniowiecznych; twórczość grupy wzbogaciła język i stylistykę poezji francuskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

SAINTE-BEUVE, BYK, BYK, ODA, BELLAY Joachim, NEOKLASYCYZM, KAROL IX

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama