Reklama

KAPIŚCI

Reklama

grupa młodych malarzy wywodzących się z krakowskiej ASP (z pracowni J. Pankiewicza), którzy nazwali się (skrót KP) i zbierali środki na wyjazd do Paryża; należeli do niej: J. Cybis, J. Czapski, J. Jarema, A. Nacht-Samborski, T.P. Potworowski, H. Rudzka-Cybisowa, Z. Waliszewski. W Paryżu (zamiast 7 miesięcy zostali 7 lat: 1924-31) studiowali franc. malarstwo współcz. i dzieła dawnych mistrzów w Luwrze, organizowali wspólne plenery, brali udział w wystawach. Po powrocie do Polski stali się gł. propagatorami postimpresjonizmu, unikali wszelkiej symboliki i "literatury", ostentacyjnie malowali proste tematy: pejzaże, martwe natury, postacie we wnętrzu. Wielu z nich pracowało później w szkolnictwie artyst., dzięki czemu mieli duży wpływ na malarstwo pol., zwł. koloryzm; ich zasługą było zakorzenienie wśród artystów polskich wysokiej kultury malarskiej.

Powiązane hasła:

SZCZEPAŃSKI, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE, KOLORYZM, PANKIEWICZ, POLSKA. SZTUKA. OKRES MIĘDZYWOJENNY, KOMITET PARYSKI, POTWOROWSKI, RUDZKA-CYBISOWA, JAREMA, NACHT-SAMBORSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama