BANDERIA PRUTENORUM

unikalne średniowieczne dzieło (pergaminowy kodeks) kronikarza J.Długosza i malarza krakowskiego S.Durinka zawierające barwne, ikonograficzne przedstawienia 56 chorągwi krzyżackich zdobytych przez Polaków i Litwinów w bitwach pod Grunwaldem i Koronowem (1410), pod Nakłem (1431) oraz w trzech innych bitwach z Krzyżakami. Dzieło powstało 1448-54 (Durink namalował wizerunki 46 chorągwi, podobizny 10 chorągwi sporządził nieco później nieznany artysta, Długosz napisał komentarz historyczny); było własnością Biblioteki Akademii Krakowskiej, od XVI w. Biblioteki Kapituły Katedralnej; 1940 Niemcy wywieźli je do Malborka; po II wojnie świat. trafiło do londyńskiego antykwariatu gdzie wykupiła je ambasada polska; obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama