Reklama

DYWIZJONIZM

(z franc. - podział) technika malarska polegająca na pokrywaniu płótna (lub innego podkładu) drobnymi plamkami farb o barwach stanowiących główne części składowe widma słonecznego, co z pewnej odległości daje wrażenie jednolitej plamy barwnej; kładzione lekkimi uderzeniami pędzla trzymanego pod ostrym kątem w stosunku do powierzchni obrazu; technika stosowana często przez impresjonistów i postimpresjonistów.

Reklama

Powiązane hasła:

IMPRESJONIZM, SEURAT, MANET, PISSARRO, MONDRIAN, LUCE, MONET, WITZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama