CAMERATA FLORENCKA

grupa muzyków, poetów i uczonych działających we Florencji w końcu XVI w.; mecenasem ugrupowania początkowo był hrabia G. Bardi, potem J. Corsi; w programie (Dialogo della musica antica et della moderna) znalazł się postulat nowej muzyki (tzw. monodii akompaniowanej), powrotu do tradycji antycznego dramatu gr., dominacji słowa nad melodią oraz potępienie skomplikowanej polifonii jako formy nazbyt niekomunikatywnej; praktycznym wyrazem tych założeń były m.in. pierwsze dramaty muzyczne: Dafne i Euridice J. Periego.

Reklama

Powiązane hasła:

WŁOSKA MUZYKA, CACCINI Giulio, OPERA, LUTNIOWA MUZYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama