Reklama

ASNYK Adam

(1838-97)

Reklama

poeta i dramatopisarz okresu pozytywizmu; za działalność patriotyczną więziony w Cytadeli warszawskiej; czł. rządu w powstaniu styczniowym, później na emigracji; od 1870 w Krakowie, 1889 poseł na sejm galicyjski; red. "Nowej Reformy"; poeta realizmu, autor refleksyjnych sonetów Nad głębiami (1883-94), liryków, obyczajowych i politycznych wierszy satyrycznych, a także dramatów o współczesnej mu tematyce społ.-polit.: Bracia Lerche, Cola Rienzi, komedii Gałązka heliotropu; jeden z odkrywców przyrody tatrzańskiej w pol. poezji.

Powiązane hasła:

, PAWLIKOWSKI, TENNYSON, El...y, ESTREICHER Stanisław, SONET, TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ, , TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE, TERCYNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama