BRZOZOWSKI Stanisław

(1878-1911)

Reklama

krytyk lit., filozof i publicysta, związany z ruchem socjalistycznym; od 1907 we Florencji; w swoim najsłynniejszym dziele Legenda Młodej Polski dokonał pionierskiej oceny literatury polskiej przełomu wieków; zwalczał tradycje szlacheckie w ideologii i literaturze; postulował etyczną i społeczną kwalifikację zjawisk estetycznych; bliski teoriom marksizmu interpretowanego w duchu nietzscheańskiego woluntaryzmu, traktował filozofię pracy jako siłę kulturotwórczą; pod koniec życia zwrócił się ku tematyce rel. nie zmieniając zasadniczo poglądów; główne dzieła krytycznolit.: Współczesna powieść polska, Współczesna krytyka literacka w Polsce; zbiory studiów Kultura i życie, Idee, Głosy wśród nocy; powieści społ.-moralne, m.in.: Wiry, Płomienie, dramaty i Pamiętnik; wywarł duży wpływ na środowiska inteligenckie okresu międzywojennego. Nad jego życiem zaciążyło do dziś nie rozstrzygnięte podejrzenie o współpracę z carską ochraną.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama