"ZABAWY PRZYJEMNE I POŻYTECZNE"

"Zabawy Przyjemne i Pożyteczne z Różnych Autorów Zebrane"

pierwsze pol. czasopismo lit., wydawane regularnie (co tydzień) 1770-77 nakładem M. Grölla; zał. przez J. Albertrandiego, od 1771 kierowane przez A. Naruszewicza; nieoficjalny organ elity bywającej na , redagowany w duchu estetyki klasycyzmu, popierający umiarkowane reformy ustrojowe i sławiący Stanisława Augusta; na łamach "Z.P.i P." debiutował m.in. I. Krasicki jako poeta, a pisywali do nich S. Trembecki, T.K. Węgierski, J. Szymanowski; 1804-06 w Warszawie C. Godebski i K. Kossecki wznowili "Z.P. i P.", nie uzyskując jednak sukcesu pierwowzoru.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. PRASA, POLSKA. LITERATURA. OŚWIECENIE, ALBERTRANDY Jan Chrzciciel,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama