Reklama

"ZAPIS"

kwartalnik literacko-społeczny wydawany 1977-81 w drugim obiegu w Warszawie, 1982 w Londynie; poświęcony głównie wolności słowa, kwestiom zakłamanym w PRL, utworom odrzuconym przez cenzurę (powieści T. Konwickiego: Kompleks polski, Mała apokalipsa, J. Stryjkowskiego Wielki strach, utwory pisarzy emigracyjnych, także czeskich i ros.), dokumentacji (ingerencje cenzury, materiały XX Zjazdu Związku Literatów Polskich i in.), krytyce literackiej; w redakcji m.in. J. Andrzejewski, S. Barańczak, J. Bocheński, K. Brandys, T. Burek, A. Drawicz, J. Ficowski, Z. Herbert, R. Krynicki, K. Orłoś, W. Woroszylski; w stanie wojennym próbą kontynuacji był 1982-83 "Nowy Zapis" (wydano 6 numerów).

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. PRASA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, MANDALIAN, , WOROSZYLSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama