"ZDRÓJ"

dwutygodnik literacko-artystyczny, ukazujący się 1917-22 w Poznaniu; red. J. Hulewicz, przy współudziale S. Przybyszewskiego i współpracy m.in. Z. Kosidowskiego, T. Tyca, E. Zegadłowicza, J. Wittlina, J. Stura, A. Bederskiego (tzw. grupa "Z") oraz plastyków z poznańskiego ugrupowania (M. Kubicka, S. Szmaj); programowy organ pol. ekspresjonizmu, drukowali w nim też formiści oraz W. Berent, J. Kasprowicz, J. Iwaszkiewicz.

Reklama

Powiązane hasła:

SPYCHALSKI, HULEWICZ, WITTLIN, ZEGADŁOWICZ,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama