Reklama

ORGANICZNE ZWIĄZKI

związki chem. węgla, które obejmuje swoim zakresem chemia org.; związki występujące w świecie roślinnym i zwierzęcym (stąd nazwa) odgrywające istotną rolę w procesach życiowych oraz otrzymywane syntetycznie; zawierają (oprócz węgla i wodoru) gł. tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce; na podstawie struktury cząsteczkowej dzielą się na: o.z. alifatyczne (łańcuchowe, acykliczne) nasycone i nienasycone oraz o.z. cykliczne i policykliczne (pierścieniowe i wielopierścieniowe) nasycone i nienasycone, a te na heterocykliczne i karbocykliczne (alicykliczne i aromatyczne).

Reklama

Powiązane hasła:

METALOORGANICZNE ZWIĄZKI, TIOKWASY, ALDEHYDOKWASY, ESTRY, OKSOKWASY, ZALEWSKI, ALKALOIDY, DIAMAGNETYKI, POCHODNE, LEIBIG

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama