Reklama

ABRAMOWSKI Edward Józef

(1868-1918)

działacz społ. i polit., filozof, psycholog i socjolog; prof. Uniw. W-wskiego, zał. Inst. Psychologicznego, badacz podświadomości; współzał. PPS, teoretyk polskiej odmiany kooperatyzmu; początkowo zainspirowany myślą marksistowską, później syndykalizmem i anarchizmem; uznawał, iż rewolucja moralna powinna poprzedzać rewolucję społ.; Idee społeczne kooperatyzmu, Badania doświadczalne nad pamięcią.

Reklama

Powiązane hasła:

SOCJALIZM, KOOPERATYZM, TOWARZYSTWO KOOPERATYSTÓW, ANARCHIZM, , PSYCHOLOGIA, ZJEDNOCZENIE ROBOTNICZE, KASA IM. MIANOWSKIEGO, ZWIĄZEK ZAGRANICZNY SOCJALISTÓW POLSKICH, SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Podobne hasła:

  • EDWARD, Pochodzenia staroangielskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama