WOJNA DOMOWA

zbrojny konflikt wewnątrz jednego państwa, między dużymi grupami jego społeczeństwa; na ogół wybucha z niedostatku mechanizmów demokratycznych w sytuacji silnej polaryzacji poglądów i postaw polit. (w.d. w Hiszpanii 1936-39, w.d. w Rosji 1917-22); formą w.d. są też wojny religijne i etniczne.

Reklama

Powiązane hasła:

LENIN, EKWADOR, LISTER, ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, NOWY SAD, OPOZYCJA POLITYCZNA W PRL, REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA, LIU SZAO-CI, LOJALIŚCI, ŁUGOWSKOJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama