ENCEFALOPATIA GĄBCZASTA BYDŁA

choroba szalonych krów, Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE

neurologiczna choroba bydła, wywołana zakażeniem przez priony, zbliżona do wcześniej odkrytej choroby owiec (scrapie); do zakażenia dochodzi drogą pokarmową na skutek podawania pasz z mączek mięsno-kostnych wyprodukowanych z części zakażonych prionami zwierząt; w mózgu i rdzeniu przedłużonym zakażonego bydła obserwuje się obustronnie symetryczną wakuolizację cytoplazmy wokół jąder komórkowych, co nadaje jej gąbczasty charakter; występuje niepokój, nienaturalna postawa ciała, zaburzenia ruchowe (niezborność) i czuciowe (przeczulica); e.g.b. trwa od 2. tygodni do 1. roku; śmiertelna, brak skutecznych metod leczenia, wskazana jest kwarantanna i ubój chorych zwierząt wraz ze spopieleniem; istnieje możliwość przeniesienia choroby na człowieka (Creutzfeldta-Jacoba choroba); e.g.b. występuje w krajach wysoko uprzemysłowionych: W. Brytania (pierwszy opisany przypadek 1986), Francji, Włoszech, Niemczech, Danii, Szwajcarii, Portugalii, Kanadzie i Omanie, stosujących pasze z mączek mięsno-kostnych, w Polsce nie notowana.

Reklama

Powiązane hasła:

BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY, ENCEFALOPATIE GĄBCZASTE, CHOROBA SZALONYCH KRÓW, BSE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama