PEPTYDY

związki organiczne zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym; OLIGOPEPTYDY zawierają do 10 aminokwasów, POLIPEPTYDY ponad 10; masa cząsteczkowa p. wynosi do 10 000; p. mają odmienne właściwości biochem. od białek (m.in. przechodzą przez błony półprzepuszczalne i nie ulegają denaturacji); naturalne oligopeptydy to m.in. glutation, hormony tkankowe (angiotensyna II), bradykinina, hormony (np. oksytocyna); do naturalnych polipeptydów zalicza się np. kortykotropinę, insulinę, antybiotyki (penicylinę) oraz jady (np. falloidynę); niektóre p. mają budowę łańcuchową (np. insulina, hormon adrenokortykotropowy, glukagon), inne cykliczną (np. antybiotyki peptydowe).

Reklama

Powiązane hasła:

POLIPEPTYDY, PROTEOLIZA, ENDORFINY, ENDOPEPTYDAZY, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, ENTEROGASTRON, OLIGOPEPTYDY, PODPUSZCZKA, FISCHER Emil Hermann, AMINOKWASY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama