AŁTAJ

góry w środk. Azji, na terytorium Rosji, Kazachstanu, Mongolii i Chin, między Niz. Zachodniosyberyjską a pustynią Gobi, dł. ok. 2000 km, szer. 500 km, najw. szczyt Biełucha 4506 m; sfałdowane podczas orogenezy kaledońskiej (A. Wysoki) i hercyńskiej (A. Płd.-Zach.), odmłodzone w alpejskiej; przeważają strome, niewysokie szczyty, duże tektoniczne doliny śródgórskie; klimat umiarkowany chłodny, wybitnie kontynentalny; A. jest terenem źródłowym Obu i Irtysza (także ich działem wodnym) oraz Jeniseju i bezodpływowych rzek Azji Środk.; ponad 3000 jezior (najw. Marka-kol i Teleckie), 1000 lodowców; na przedgórzach stepy, ok. 70% pow. zajmuje tajga górska: jodłowa, limbowo-jodłowa i modrzewiowa, powyżej 1700 m łąki alpejskie i tundra wysokogórska; w faunie zwierzęta typowe dla pustyń Mongolii i tajgi syberyjskiej. Region rzadko zaludniony; w dolinach hodowla; bogate złoża rud cynku, ołowiu, miedzi, żelaza i rtęci oraz złota; w części rosyjskiej Ałtajski Park Nar. (8812 km2, zał. 1932), obejmujący kompleksy tajgi i tundry górskiej (Góry Szapszalskie, Czułyszmańskie, Jez. Teleckie).

Reklama

Powiązane hasła:

LENINOGORSK, AŁTAJ GOBIJSKI, MONGOLSKA WYŻYNA, BIEŁUCHA, ULUNGUR, ELEKTRUM, KATUŃ, ORDOWIK, AŁTAJSKI KRAJ, AŁAJSKIE GÓRY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama