Reklama

ZIEMIA OGNISTA

archipelag u płd. wybrzeży Ameryki Płd., oddzielony od kontynentu Cieśn. Magellana; pow. 73,7 tys. km2 łącznie z gł. wyspą Z.O. (pow. 48 tys. km2) i mniejszymi wyspami, np. Navarino, Hoste, Clarence, Santa Inés, Desolación; wsch. część Z.O. (terytorium federalne Z.O., pow. 21,3 tys. km2, 105 tys. mieszk. - 2004, ośr. adm. Ushuaia) należy do Argentyny, zach. do Chile; ludność gł. pochodzenia eur. oraz Indianie; obszar w większości wyżynno-górzysty (Andy Płd., Cerro Yogal - 2469 m) z lodowcami górskimi w najw. partiach; niziny na płn. i wsch.; klimat umiarkowany chłodny, morski i subpolarny; roczna suma opadów od 400 do 2000 mm; suche stepy subantarktyczne z zaroślami kserofilnymi na płn.-wsch.; lasy bukowe i torfowiska na płd. i zach.; hodowla owiec i bydła; rybołówstwo; eksploatacja lasów; zasoby naturalne: ropa naft., złoto, rudy miedzi, cynku; przem. petrochem., mięsny; turystyka; gł. m. i port - Ushuaia; Park Nar. Tierra del Fuego.

Reklama

Powiązane hasła:

PATAGONIA, ANDY, MAGELLANA CIEŚNINA, PALEOAMERYKAŃSKIE JĘZYKI, PATAGOŃCZYCY, CZWARTORZĘD, KOPPERS, USHUAIA, OPUNCJA, DRAKE'A CIEŚNINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama